POHOTOVOST

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI (LSPP)

LSPP pro dospělé Vyškov (budova polikliniky)
Po – pá 17.00 – 22.00 hod., víkendy a svátky 8.00 – 20.00, tel.: +420 517 315 631
Ohledání zemřelého od 16.00 – 5.00 hod. tel.: +420 517 315 111 www.nemvy.cz

LSPP zubní Vyškov
Víkendy a svátky 8.00 – 13.00 hod. tel.: +420 517 315 629

LSPP zubní Brno Ponávka 6 (Úrazová nemocnice Brno)
Po – pá 17.00 – 7.00 hod., víkendy a svátky nepřetržitě tel.: +420 545 538 421

LSPP pro dospělé Brno Ponávka 6 (Úrazová nemocnice Brno)
Po – pá 17.00 – 7.00 hod., víkendy a svátky nepřetržitě tel.: +420 545 538 538 www.unbr.cz